Höjd Skara

Höjd: 121 m (397 ft)Höjd på kartan

Stad på kartan
Fullskärm