Höjd Kopparberg, Ljusnarsbergs

Höjd: 167 m (548 ft)



Höjd på kartan

Stad på kartan
Fullskärm