Höjd Kolsva, Köpings

Höjd: 52 m (171 ft)Höjd på kartan

Stad på kartan
Fullskärm