Höjd Hällefors

Höjd: 202 m (663 ft)Höjd på kartan

Stad på kartan
Fullskärm